POLECAMY

Konsultacje Behawioralne

Konsultacje behawioralne odbywają się w warunkach domowych. Jest to najbardziej precyzyjna forma oceny zachowania zwierzęcia. Otoczenie obce zwierzęciu może wpłynąć na jego poczucie bezpieczeństwa i tym samym zmienić jego zachowanie. Podczas wizyty powinni być obecni wszyscy domownicy. Konsultacja rozpoczyna się od wywiadu, czyli rozmowy mającej na celu ustalenie przyczyny i mechanizmów problematycznego zachowania. Jeśli ocena tego wymaga podczas konsultacji behawioralnej odbywamy spacer w najbliższej okolicy. Na koniec ustalane jest postępowanie terapeutyczne mające na celu poprawę niepożądanych zachowań oraz skupienie się na poprawie relacji z domownikami, a także zrozumieniu potrzeb zwierzęcia.

Konsultacje behawioralne prowadzone są dla psów i kotów.
Czas trwania wizyty 1-2 h.

Koszt:
130 zł na terenie Zielonej Góry
150 zł + koszt dojazdu poza Zieloną Górą